Aanmeldformulier

*verplichte invulvelden

  Geslacht *
  manvrouw

  Discipline *

  Datum inschrijving *

  Locatie *

  Dag voorkeur

  Tijd voorkeur *

  Persoonsgegevens worden vastgelegd in het ledenadministratie programma van de KNGU, welke voldoet aan de Privacy Policy *
  AkkoordNiet akkoord

  Uw gegevens worden gebruikt voor het informeren van de leden over nieuws en activiteiten *
  AkkoordNiet akkoord

  Het maken van foto's en deze publiceren op de website of social media *
  AkkoordNiet akkoord

  Het beschikbaar stellen van bijzondere gegevens (ziektes, zoals astma, diabetes, autisme e.d.) aan de trainers, zodat zij in het kader van de veiligheid voor het kind adequaat kunnen handelen bij een gebeurtenis *
  AkkoordNiet akkoord  GEGEVENS VAN DE REKENINGHOUDER

  Bij het verzenden van dit formulier gaat u akkoord met de richtlijnen t.a.v. het lidmaatschap en de betaling van de contributie zoals deze op de website vermeld staan. De houder van bovengemelde bankrekening verleent hierbij tot wederopzegging aan Dynamica Parkstad machtiging om volgens de vermelde contributievoorwaarden de verschuldigde bedragen automatisch te incasseren.*
  Akkoord

  Geen mail ontvangen? Controleer je Spam mail!