AANMELDFORMULIER

*Vereiste informatie

 

Persoonsgegevens worden vastgelegd in het ledenadministratieprogramma van de KNGU, welke voldoet aan de Privacy Policy
Uw gegevens worden gebruikt voor het informeren van de leden over nieuws en activiteiten
Het maken van foto's en deze publiceren op de website of social media
Het beschikbaar stellen van bijzondere gegevens (ziektes, zoals astma, diabetes, autisme e.d.) aan de tainers, zodat zij in het kader van de veiligheid voor het kind adequaat kunnen handelen bij een gebeurtenis

Gegevens van de rekeninghouder:

Bij het verzenden van dit formulier gaat u akkoord met de richtlijnen t.a.v. het lidmaatschap en de betaling van de contributie zoals deze op de website vermeld staan. De houder van bovengemelde bankrekening verleent hierbij tot wederopzegging aan Dynamica Parkstad machtiging om volgens de vermelde contributievoorwaarden de verschuldigde bedragen automatisch te incasseren.

Geen mail ontvangen? Controleer je Spam mail!