Algemeen

Belangrijke aandachtspunten

 • Afmeldingen voor individuele lessen kunt U (vooraf) doorgeven aan onze leiding. U hoeft dit niet door te geven via e-mail of telefoon.
 • Zijn er bijzonderheden zoals ziektes, blessures, afwijkingen e.d. geef dit dan door aan de leiding.
 • Zijn er vragen over de les, lestijden, groepsindeling of activiteiten, neem dan contact op met de leiding van de groep.
 • De vereniging organiseert diverse activiteiten. Het is de bedoeling om daar zoveel mogelijk aan deel te nemen.
 • De vereniging neemt deel aan bondswedstrijden. Iedereen die les heeft in een wedstrijdgroep neemt hieraan deel. Wanneer er niet deelgenomen wordt gaat dit in overleg met de leiding.
 • De vereniging werkt mee aan het minimabeleid van de Gemeente Heerlen. Informeer bij de penningmeester wat voor u de mogelijkheden zijn.
 • Er wordt strikt de hand gehouden aan de leeftijdsgrenzen binnen de groepen.

Veiligheid

 • Draag geen sieraden in de les, maar laat deze thuis.
 • Draag geen losse haren in de les, zeer gevaarlijk.
 • Kauwgom in de les is ten strengste verboden.
 • Neem geen waardevolle voorwerpen mee of laat deze niet in het kleedlokaal liggen.

Vakanties

 • De vakanties lopen parallel met de schoolvakantie.
 • De contributie moet in de vakantiemaanden doorbetaald worden.

Statuten
De statuten zijn tegen betaling van € 0,50 verkrijgbaar bij de penningmeester;
Stuur een e-mail naar: secretariaat@dynamica-parkstad.nl


Gevonden voorwerpen
Wij beschikken over een eigen bergruimte. In deze bergruimte liggen links naast de deur de gevonden voorwerpen. Iedere keer voor een vakantie worden alle gevonden voorwerpen in de zaal uitgestald. Daarna worden ze naar de kledingcontainer gebracht.

Horloges en andere waardevolle spullen worden door de leiding meegenomen.


Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of wanneer je over een concreet incident een gesprek wil. De vertrouwenspersoon is er voor de turn(st)ers zelf, voor de ouders van de turn(st)ers, vrijwilligers, bestuur, toeschouwers, etc.

U kunt deze persoon bereiken op het email adres: vertrouwenspersoon@dynamica-parkstad.nl