Contributie Dynamica Parkstad

(Vermelde bedragen zijn per kwartaal)

Inschrijfgeld: € 10,00. Prijzen onder voorbehoud i.v.m. het vaststellen van de bondscontributie.

Betalingsregelingen van de contributie

 • Wij hanteren een contributieregeling op jaarbasis, met een betaling per kwartaal.
 • Vanaf 2016 is de bondscontributie, zoals besproken tijdens de jaarvergadering, in de kwartaalcontributie opgenomen.
 • De contributie wordt via automatische incasso geïnd.
  Wordt de contributie niet via de automatische incasso betaald, dan zal er per kwartaal € 2,50 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • De contributie dient vooraf betaald te worden in perioden van een kwartaal door automatische incasso.
 • Indien men in de loop van het kwartaal lid wordt, dan betaald men de resterende volle maanden van dat kwartaal.
 • Voor een contributieherinnering wordt € 2,50 aan administratiekosten berekend.
 • Wanneer een lid niet voldoet aan deze betalingsverplichtingen, zal het lid geroyeerd worden en wordt de achterstallige contributie inclusief incassokosten via een gerechtsdeurwaarder/incassobureau geïnd.
 • In de vakantieperioden van het basisonderwijs worden geen lessen gegeven.
 • De lestarieven zijn inclusief ongevallen- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (geen ziektekosten) volgens de normen van de KNGU-verzekering.
 • Ieder lid wordt met het lidmaatschap van de vereniging automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en betaald daarvoor jaarlijks de bondscontributie.
 • Door lid te worden geeft u automatisch toestemming voor het publiceren van foto’s. Indien u hiervan afziet kan dit worden aangegeven bij het bestuur.
 • Men kan lid worden door het invullen van het inschrijfformulier en bij het aanvaarden van het lidmaatschap zijn de leden of de ouders/verzorgers van de jeugdleden verplicht akkoord te gaan met de contributieregels.
 • Afmelden alleen via het afmeldingsformulier, dat u kunt downloaden op deze deze website. Het formulier volledig invullen en opsturen naar de penningmeester.
 • Opzegging van het lidmaatschap kan 4 keer per jaar:
  • vóór 1 april
  • vóór 1 juli
  • vóór 1 oktober
  • vóór 15 december
 • Terugbetaling van contributie is niet mogelijk.
 • Leden die zich niet via dit Formulier afmelden blijven geregistreerd staan en zijn/blijven contributie verschuldigd.
 • Over de maanden tot de definitieve afmelding is het lid verplicht de openstaande contributie te betalen.
 • Blijft het lid in gebreke dan wordt de openstaande contributie inclusief incassokosten via een gerechtsdeurwaarder/incassobureau ingevorderd.

Incassoregeling

Hieronder vindt u een omschrijving van de incassoregeling waarvoor wij een overeenkomst hebben gesloten met de bankinstellingen. Bij het aanvaarden van het lidmaatschap verplichten de leden of ouders/verzorgers van de jeugdleden zich mee te werken aan de uitvoer van deze regeling.

Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als de rekeninghouder daar zelf toestemming voor geeft. Als u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u 30 dagen de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken op uw rekening.

Bij het schriftelijk afmelden van het lid stopt de machtiging automatisch.

De verschuldigde contributie wordt voor het begin van een nieuw kwartaal van uw rekening afgeschreven.