Gym Plus

De aanleiding

Binnen de lessen van Gymnastiek en Dansvereniging Coriovallum constateren wij nogal eens, dat daar kinderen bij zijn, die moeite hebben om met leeftijdsgenoten mee te komen. Deze bevinding is zeker niet alleen van toepassing op onze vereniging. Er is een bewegingsachterstand bij jongere kinderen doordat kinderen minder bewegen.

Regelmatig worden kinderen bij ons aangemeld op advies van leerkrachten en jeugdarts. Vaak is er dan sprake van een motorische achterstand. Deze groep kinderen en ouders lopen in het algemeen stuk binnen de opzet van de doorsnee sportclub. Bij ons zijn deze kinderen van harte welkom. We zien zelfs de noodzaak in van een speciaal lesuur voor deze categorie jeugdigen.

Wat is Gym Plus?

“Gym Plus” is gymmen met extra aandacht. In eerste instantie ligt het accent op de basisvoorwaarden van bewegen: kracht, coördinatie, evenwicht, uithoudingsvermogen en zelfvertrouwen. Vervolgens verschuift de nadruk richting aanleren en verbeteren van de grondvormen van bewegen en het beoefenen van diverse sporten zoals basketbal, voetbal, dans, volleyball en meer.

De les

In een prettige sfeer reiken we de kinderen oefenstof en oefenstofsituaties aan, waarbij het plezier in bewegen voorop staat. Belangrijk vinden we het feit, dat ze zelfvertrouwen krijgen, zich ontspannen binnen de groep kunnen bewegen, zelf initiatieven ontplooien en zichzelf waarderen.
Deze lessen worden verzorgd in kleine groepen onder begeleiding deskundige trainers, gekwalificeerd in het begeleiden en het geven van bewegingslessen met extra aandacht.

Wat is de doelgroep?

“Gym Plus” is bedoeld voor ieder kind met de leeftijd van 6 tot 12 jaar.
De lessen zijn zo opgebouwd dat elk kind op zijn eigen niveau wordt benaderd en uitgedaagd.

Kleding en schoeisel

Belangrijk is dat het kind makkelijke kleding draagt. Een t-shirt met legging of korte broek.

Waar en wanneer?

Woensdagmiddag 15.45-16.45 in Sporthal A gene Bek

Interesse of vragen

Bij interesse graag de naam van uw kind + de leeftijd vermelden in het aanmeldformulier.
Vervolgens krijgt u een uitnodiging om aan de les deel te nemen.